Meremäe Kool

Ettevõtlik ja innovaatiline

Avaleht

Ettevõtlik ja innovaatiline

„Ettevõtliku ja innovaatilise Meremäe Kooli” tegevuste eesmärgiks on ettevõtliku õppe uuenduslik integreerimine koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus, mis omakorda tagab, et eestimaalased on tegusad, hoolivad inimesed, kes Tahavad-Suudavad-Teevad!

Ettevõtlikus õppes ei mängita vaid tehakse „päris asju” iseenda või kogukonna heaks, mille tulemusena on Meremäe kooli õpilane julge algataja, otsib innovaatilisi lahendusi, on motiveeritud õppima, tegutseb koos, püstitab eesmärke, saavutab tulemusi, on vastutustundlik.

Meie ettevõtluspädevuse rakendamise plaani läbi õppeainete saab vaadata siin: Ettevõtlusmooduli rakendamine Meremäe Kooli õppekavas

Meremäe Kool on innovaatiliste ja ettevõtlike koolide võrgustiku liige.

Avaleht