MK Logo Meremäe Kool

Ettevõtlik ja innovaatiline

Eksamid ja tasemetööd

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

eesti keel (kirjalik) - 2. juuni 2023. a
B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) - 26. mai 2023. a
B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) - 26. mai; 29. -30. mai 2023. a
matemaatika (kirjalik) - 7. juuni 2023. a
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) - 12. juuni 2023. a
valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) - 12. -13. juuni 2023. a
valikeksam inglise keeles (suuline) - 14. juuni 2023. a.

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

matemaatika (kirjalik) - 19. -22. september 2022. a
eesti/vene keel (kirjalik) - 23. september; 26. -27. september 2022. a
A1-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) - 28. september 2022. a
A1-keeletasamel eesti keel teise keelena (suuline) - 28. -30. september; 3. -4. oktoober 2022. a
loodusõpetus (kirjalik) - 10. -13. oktoober 2022. a

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

matemaatika (kirjalik) - 19. -22. september 2022. a
eesti/vene keel (kirjalik) - 23. september; 26. -27. september 2022. a
A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) - 28. september 2022. a
A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (suuline) - 28. -30. september; 3. -4. oktoober 2022. a
loodusõpetus (kirjalik) - 10. -13. oktoober 2022. a

III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) - 17. -18. oktoober 2022. a
A2-keeletasemel inglise keel (suuline) - 17. -21. oktoober 2022. a
A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) - 11. -12. jaanuar 2023. a
A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) - 11. -12. jaanuar 2023. a