Meremäe Kool

Ettevõtlik ja innovaatiline

KiVa tegevused Meremäe koolis

  • 1 kord kuus klassijuhataja tunni ajal KiVa teemaline tund, kus õpitakse teineteise kaasamist, grupis ja individuaalselt erinevuste arvestamist ning kiusamise äratundmist. Uurige laste käest, mida KiVa tunnis tehti ja arutlege ka kodus!
  • Korrapidamine vahetundides. KiVa veste kandvad õpetajad peavad vahetunnis korda. KiVa on nähtav! Õpilased saavad alati pöörduda.
  • Klassijuhatajad märkavad ja sekkuvad esimesena lahkhelidesse. Klassijuhatajad on saanud lisaks oma tavapärastele supervõimetele KiVa koolituse näol pädevuse hinnata, kas juhtum vajab KiVa meeskonna sekkumist ja lahendamist. Vajadusel informeerib KiVA meeskonda, kes võtab juhtumi üle.
  • Lapsevanemad on saanud miniõpikud ja omandanud neist algteadmised, et teha KiVa kooliga toetavat koostööd. Lapsevanemate koostöö on programmi õnnestumiseks hädavajalik.
  • Kiusamises osalejad on kiusaja, ohver kui ka pealtnägijad ning ohvri või kusaja võimalikud toetajad.