Meremäe Kool

Ettevõtlik ja innovaatiline

Õpetajad ja personal

Juhtkond

 • Kristi Põldoja, direktor

Hoolekogu

 • Karin Viljus, koolipidaja esindaja, karin.viljus@setomaa.ee
 • Reet Allik, Meremäe Kooli pedagoogide esindaja
 • Ain Raal, kooli lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees
 • Angelina Kürvits-Pai, kooli lastevanemate esindaja, hoolekogu aseesimees
 • Helle Palok, kooli lastevanemate esindaja
 • Maret Utsal, kooli lapsevanemate esindaja, sekretär, maret.utsal@gmail.com
 • Helen Ehandi, kooli lastevanemate esindaja
 • Kaja Ziugand, “Tsirgupesäkene liitrühm” pedagoogide esindaja
 • Kaie Kõivik, “Obinitsa liitrühm” lapsevanemate esindaja
 • Kati Kuuseok, “Tsirgupesäkene liitrühm” lapsevanemate esindaja
 • Merili Muusikus, “Obinitsa liitrühm” lapsevanemate esindaja

Õpetajad

Majandus- ja abipersonal

 • Ruth Raudpuu, koristaja
 • Svetlana Karro, koristaja
 • Lea Ojamets, kokk
 • Kristiina Saar, abikokk
 • Heino Toomemägi, bussijuht / majandustöötaja
 • Kevin Lumik, IT-spetsialist, kevin.lumik@gmail.com

Kõige tähtsama osa kooliperest moodustavad meie õpilased ning me ei unusta kunagi ära ka oma vilistlasi.