Meremäe Kool

Ettevõtlik ja innovaatiline

Õpetajad ja personal

Juhtkond

 • Kristi Põldoja, direktor, meremae.kool@setomaa.ee, 51986373

Hoolekogu

 • Karin Viljus, koolipidaja esindaja, karin.viljus@setomaa.ee
 • Reet Allik, Meremäe Kooli pedagoogide esindaja
 • Ain Raal, kooli lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees
 • Angelina Kürvits-Pai, kooli lastevanemate esindaja, hoolekogu aseesimees
 • Helle Palok, kooli lastevanemate esindaja
 • Maret Utsal, kooli lapsevanemate esindaja, sekretär, maret.utsal@gmail.com
 • Helen Ehandi, kooli lastevanemate esindaja
 • Kaja Ziugand, “Tsirgupesäkene liitrühm” pedagoogide esindaja
 • Kaie Kõivik, “Obinitsa liitrühm” lapsevanemate esindaja
 • Kati Kuuseok, “Tsirgupesäkene liitrühm” lapsevanemate esindaja
 • Merili Muusikus, “Obinitsa liitrühm” lapsevanemate esindaja

Õpetajad

 • Aira Tarros, eripedagoog, klassijuhataja - 4. ja 5. klass, airatarros@gmail.com
 • Rein Tarros, loodusained, klassijuhataja - 6. klass, reintarros@gmail.com
 • Tiina Mets, klassijuhataja - 3. klass, juhiabi, tiinamets68@gmail.com
 • Reet Allik, klassijuhataja -1. ja 2. klass, reet.allik.kool@gmail.com
 • Silvi Palm, eesti keel ja kirjandus, palmsilvi@gmail.com
 • Evi Kambrimäe, seto kultuur, vene keel, klassijuhataja - 8. ja 9. klass, ekambrimae@gmail.com
 • Sigre Andreson, käsitöö ja kodundus, inimese- ja ühiskonnaõpetus, sigre@setomaa.ee
 • Inga Ermel, ajalugu, inga.ermel@gmail.com
 • Peeter Pai, matemaatika 5.- 9. kl, peeterpai461@gmail.com
 • Maiden Paljak, kunst, klassijuhataja - 7. klass, paljakmaiden@gmail.com
 • Evar Riitsaar, tehnoloogia, evar.riitsaar@gmail.com
 • Ioannis Hrysicos, inglise keel, yannihrys@gmail.com
 • Agnes Viitkar, pikapäevarühm, agnes.kuu@mail.ee
 • Päivi Kahusk, huvijuht, p2ivi.kahusk@gmail.com

Majandus- ja abipersonal

 • Ruth Raudpuu, koristaja
 • Svetlana Karro, koristaja
 • Lea Ojamets, kokk
 • Kristiina Saar, abikokk
 • Heino Toomemägi, bussijuht / majandustöötaja
 • Kevin Lumik, IT-spetsialist, kevin.lumik@gmail.com

Kõige tähtsama osa kooliperest moodustavad meie õpilased ning me ei unusta kunagi ära ka oma vilistlasi.