MK Logo Meremäe Kool

Ettevõtlik ja innovaatiline

Pikapäevarühm

Pikapäevarühmas käivad õpilased 1.-5. klassini ning erandjuhul ka 6.klassi õpilased, kes kasutavad kooliskäimiseks koolibussi.

Õpilane arvatakse pikapäevarühma lapsevanema avalduse alusel. Pikapäevarühmas saab õpilane õhtuoodet, mille eest tasub lapsevanem 0,50 eur/kord Vallavalitsuse poolt esitatud arve alusel.

Pikapäevarühm töötab
E-N 12.25-15.30
R 12.00-13.40 ilma õhtuooteta
Pikapäevarühma õpetaja:
 • muudab laste pikapäevas viibimise lõbusaks ja huvitavaks;
 • mõtleb välja uusi mänge ja põnevaid tegevusi;
 • vastutab pikapäevarühma tegevuse ja selle toimimise eest;
 • jälgib laste käitumist kaasõpilaste suhtes;
 • suunab õpilasi iseseisvalt järgmise päeva kodutöid ära õppima;
 • juhendab ja abistab õpilasi ülesannete ja koduste tööde tegemisel;
 • ei vastuta koduste ülesannete kvaliteedi eest;
 • suunab õpilased huvialaringidesse, bussile või koju;
 • täidab pikapäevarühma päevikut;
 • jälgib, et õpilased ei rikuks pikapäevarühma ja kooli kodukorda;
 • omavoliliselt, ilma õpetaja ja lapsevanema loata, lahkunud õpilasest teavitab õpetaja telefonitsi koheselt lapsevanemat;
 • pikapäeva õpetaja on pikapäevarühma ajal kättesaadav vaid telefonitsi;
 • teavitab klassijuhatajat või lapsevanemat lapse heaõpilasliku käitumistavade rikkumisest.
Ajakava
12.25-14.00 Õpilaste kogunemine ja vabad tegevused ( reedel 12.00 )
14.00-15.00 Kodutööd, tubased mängud, huviringid.
15.00 Õhtuoode ja kogunemine koolimaja taha õuemängudeks
15.10 1.ringi koolibuss ( reedel 13.20 )
15.28 2.ringi koolibuss ( reedel 13.38 )
Pikapäevarühma kodukord
 • Pärast viimast tundi tuleb õpilane iseseisvalt koos oma asjadega pikapäeva klassi.
 • Pikapäevarühmas ollakse üksteise vastu viisakad ja sõbralikud.
 • Koolimajas viibides oleme vaikselt, arvestame teistega ja ei käitu agressiivselt.
 • Pikapäevarühmas on keelatud lüüa, narrida või kiusata muul moel rühmas viibijaid.
 • Ilma kaasõpilase loata ei võta ja ei puutu tema isiklikke asju.
 • Pikapäevarühmas tehakse järgmise päeva kodutööd ära, et õhtul oleks aega oma hobide jaoks.
 • Pikapäevas koristab iga laps ise enda järelt oma töölaua ja paneb asjad oma kohtadele.
 • Õpilane on kohustatud hoidma ja kasutama säästlikult kooli vara: raamatud, lauamängud, ajakirjad
 • Õues viibime vaid koolimaja territooriumil.
 • Ainult koos pikapäevarühma ja õpetajaga tohib õues viibides lahkuda kooli territooriumilt.
 • Pikapäevarühmast tohib õpilane lahkuda tavapärasest varem. Lapsevanem jätab päevikusse /stuudiumisse selle kohase kirjaliku teate või helistab õpetajale.
 • Ei lahku omavoliliselt koolimaja territooriumilt.
 • Õpilane teavitab enne lahkumist pikapäevarühma juhendajat.