Meremäe Kool

Ettevõtlik ja innovaatiline

Kooli tegevusplaan seoses COVID-19 leviku tõkestamise ning sellele reageerimisega

Avaldatud 31/08/2020

Kooliaasta algab peaaegu tavapärastes oludes, kuid me peame silmas pidama seda, et koroonaviirus ei ole kadunud ning ilmselt saab selle levik seoses lasteasutuste avamise ning puhkuste lõppemisega jälle hoogu. HTM ning Terviseamet toonitavad, et uuest õppeaastast kõigi koolide sulgemist kevadisel kujul nii äkitselt ei tule, kuna teame viirusest ning selle levikust rohkem.

Noorema õppeastme õpilased ning koolieelse õppeasutuse lapsed tunduvad olevat viirusele vähem vastuvõtlikud ning põevad seda kergemini, seetõttu reageerime põhikoolis ning lasteaias viiruse arengutele küll valvsalt, kuid püüame ennetustegevuse käigus tagada lastele võimalikult normaalse elurütmi.

Paljudele küsimustele ei ole etteantud lahendusi, kuna olukord on uus kõigile ning tuleb leida tasakaal ennetamise, reageerimise ning rahaliste ja inimressursside olemasolu vahel.

Mida meie koolis ja lasteaias saame teha?

 • Tagada isikukaitsevahendid. Koolis on olemas kätepesukohad, desovahendid ning vajadusel maskid. Kui teie meelest peaks teie laps kandma maski, siis palun teavitage klassijuhatajat.
 • Viibida võimalikult palju väljas, nii tundides kui ka vahetundides.
 • Hoida omavahel distantsi.
 • COVID-19 sümptomitega last ei võeta ei kooli ega lasteaeda. Kui lapsel on allergiline nohu, siis palume lapsevanema käest arstitõendit ning vastutust selle eest, et vanem eristab kodus allergilise nohu muust ning toimetab vastavalt. Sümptomitega laps on kodus kuni sümptomite kadumiseni.
 • Kui lapsel testitakse COVID-19, siis jääb laps koju. Tuleb vältida kokkupuuteid teiste inimestega, järgida eriolukorrast tulenevaid hügieenireegleid ja püsida kodus kuni tervenemiseni perearsti soovituste kohaselt.
 • Kui COVID-19 tunnustega (nohu, köha, kurguvalu, palavik) laps peab jääma koju ning ta suudab õppetöös distantsilt kaasa lüüa, siis on lapsevanemal õigus paluda tema lapsega tunni jagamist Skype’is või muus kanalis, koduse töö materjalid jms saab Stuudiumist. Kui laps on nii haige, et see ei ole võimalik, teevad aineõpetajad temaga järeleaitamistunde siis, kui õpilane on koolis tagasi.
 • COVID-19 sümptomitega õpetaja ei tule kooli, vaid annab võimaluse korral tunni distantsilt (Skype, Messenger) ja kui ta on haiguslehel, siis otsib kool õpetajale asendaja. Ainetunnid toimuvad igal juhul.
 • Kui avastatakse klassis covid-positiivne õpilane, läheb distantsõppele 2 nädalaks see klass, kes on olnud haigestunuga lähikontaktis (on viibinud haigega ühes ruumis vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel).
 • Kui koolis avastatakse covid-positiivne õpetaja, siis läheb õpetaja haiguslehele ning naaseb pärast paranemist perearsti soovituste kohaselt. Kooli direktor teavitab juhtunust selle õpetajaga kokku puutunud inimesi ning nende vanemaid ning otsustab, millised muudatused toimuvad õppetöö korralduses. Muudatustest teavitame Stuudiumis.
 • Õpetajad on valmis päevapealt andma distantstundi (omavad vastavat tunnikava, alternatiivseid tööülesandeid jne).

Mida saab teha lapsevanem?

 • Palun ärge saatke kooli ega lasteaeda haigustunnustega last. Meil ei ole koolis COVID-19 testimisvõimalust ning nakatumisoht on klassides ja lasteaias suur. Kuna meie koolipere on väike, siis tekitab mitme inimese nakatumine olukorra, kus kontaktõpet korraldada on keeruline. HTM-i regulatsioon on keskeltläbi 10% haigestunuid, et kool läheks üle distantsõppele. Meie koolis oleks see siis 5-6 inimest. Hoiame enda ja teiste tervist, et me selle numbrini ei jõuaks.
 • Kui õpilane on covid-19-sse nakatunud ning puudub tervislikel põhjustel, teavitage palun koheselt klassijuhatajat või koolijuhti.
 • Teavitage oma lapsi olukorrast ning toonitage, et füüsilisest kontaktist hoidumine ning käte pidev pesemine on hetkel ülioluline.
 • Palun hoidke kontakti klassijuhatajatega, kes informeerivad teid pidevalt sellest, mis toimub koolis. Kui teil on vastamata küsimusi, muresid või ettepanekuid, siis jagage neid kohe ning püüame leida lahenduse.
 • Palun kontrollige, kas teie kodus on olemas toimivad digivahedid (toimiv arvuti, ligipääs õppeinfosüsteemile jne) juhuks, kui teie laps peab jääma distantsõppele. Kui midagi nendest ei toimi, andke meile teada ning me abistame.