Meremäe Kool

Ettevõtlik ja innovaatiline

Järelevalve

Meremäe Koolis teostavad järelevalvet:

Haridus- ja Teadusministeerium, hm@hm.ee, 7350222;

Setomaa valla haridus- ja kultuuriosakond, karin.viljus@setomaa.ee, 7964608.