MK Logo Meremäe Kool

Ettevõtlik ja innovaatiline

Projekt Heritage Teaching

Heritage Teaching logo

Projekt „Heritage Teaching“ on EST-RUS piiriülese koostöö projekt, mille eesmärk on elavdada ja värskendada kohaliku piirkonna eripärade õpetamist Setomaa ja Petserimaa koolides.

Projekti raames on ettenähtud kohaliku eripära (Eesti poolel Setomaa koolide pärimusõppe ainekava) ainekavade uuendamine, õppemetoodika näidise väljatöötamine ning koolide üle Setomaaline kui ka piiriülene koostöö Petserimaa koolidega.

Eesmärk on ärgitada õpilasi huvi tundma oma kodukoha vastu ning pakkuda atraktiivseid võimalusi oma kodukandi loo tundmaõppimiseks. Ühtlasi toetama õpetajaid piirkondliku eripära õpetamise kitsaskohtades.

2019

 • Uuring
 • Pärimusõppe programmi edasiarendamine
 • Õpetajate koolitused, 2 päeva
 • Õpetajate õppereis Eestis, 1 päev
 • Petseri õpetajate 2-päevane õppereis Setomaale
 • Ühine laste 5-päevane suvelaager Setomaal
 • Setomaa koolide ühisüritused, 2 päeva
 • Eesti õpilaste matk Petserimaale
 • Õppematerjalide koostamine (kodulooõpik, töölehed, aabitsa juurde töölehed, videofilmide ja nukkude valmistamine)

2020

 • Pärimusõppe värskendatud programmi rakendamine
 • Õpetajate koolitused, 3 päeva
 • Õpetajate õppereis Eestis, 1 päev
 • Õpetajate 2-päevane õppereis Petserisse, 2 päev
 • Ühine laste 5-päevane suvelaager Petseri rajoonis (Radajal)
 • Setomaa koolide ühisüritused, 4 korda
 • Õppematerjalide koostamine jätkub