Meremäe Kool

Ettevõtlik ja innovaatiline

Rühmad ja õpetajad

Meremäe Koolil on kaks lasteaia liitrühma, üks Obinitsas ja üks Meremäel.

Meremäe liitrühm:

  • Kaja Ziugand – koolieelse lasteasutuse õpetaja, 53586572
  • Kadri Olesk – koolieelse lasteasutuse õpetaja, 5086647
  • Helina Nõlvik – koolieelse lasteasutuse õpetaja abi

Obinitsa liitrühm:

  • Kaie Kõivik – koolieelse lasteasutuse õpetaja, 56680386
  • Jaanika Kaur – koolieelse lasteasutuse õpetaja abi,
  • Kadri Kõomägi – koolieelse lasteasutuse õpetaja abi.