Meremäe Kool

Ettevõtlik ja innovaatiline

Tervisenõukogu

Tervisenõukogu koosseis:

 • Aira Tarros, eripedagoog
 • Angelina Kürvits-Pai, põhikooli lapsevanem
 • Greete Hain, õpilane
 • Helle Palok, põhikooli lapsevanem
 • Kaie Kõivik, Obinitsa lasteaia õpetaja
 • Kaja Ziugand, Meremäe lasteaia õpetaja
 • Karin Viljus, Setomaa valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
 • Karmen Kartsepp, Setomaa valla sotsiaalpedagoog
 • Kristi Põldoja, Meremäe kooli direktor
 • Lea Ojamets, koolikokk
 • Maarja Uibokand, Obinitsa lasteaiarühma lapsevanem
 • Päivi Kahusk, noorsootöötaja/huvijuht, tervisenõukogu aseesimees
 • Reet Allik, klassiõpetaja
 • Rein Tarros, loodusainete ja kehalise kasvatuse õpetaja
 • Sigre Andreson, käsitöö, kodunduse, inimese- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, lapsevanem, tervisenõukogu esimees, 50 71 029, sigre@setomaa.ee
 • Terje Kanarbik-Pettai, Meremäe lasteaiarühma lapsevanem

Tervisenõukogu põhikiri

Tervisenõukogu tegevuskava 2021/22. õa

Tervise edendamine koolis

Tervise edendamisega seotud lingid