MK Logo Meremäe Kool

Ettevõtlik ja innovaatiline

Tunniplaan

Meremäe Kooli tunniplaan alates 09.01.2023

E 1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass
1. muusika muusika eesti keel matem ajalugu inglise keel loodusõp inim-ühisk eesti keel
2. eesti keel eesti keel muusika muusika inglise keel ajalugu inim-ühisk füüsika kirjandus
3. kunst matem matem inglise keel loodusõp loodusõp kirjandus ajalugu inim-ühisk
4. matem kunst kunst eesti keel matem inim-ühisk matem inglise keel ajalugu
5. rahatarkus inglise keel eesti keel matem ajalugu matem geograafia
6. eesti keel geograafia inglise keel
7. eesti keel inglise keel
T 1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass
1. eesti keel matem matem loodusõp matem kunst kunst vene keel vene keel
2. keh k keh k eesti keel inim-ühisk vene keel matem matem kunst kunst
3. kunst loodusõp loodusõp matem käsit/tehn käsit/tehn matem matem bioloogia
4. eesti keel kunst kunst käsit/tehn käsit/tehn käsit/tehn vene keel keemia matem
5. eesti keel eesti keel kunst kunst vene keel käsit/tehn käsit/tehn keemia
6. keh k keh k keh k vene keel käsit/tehn käsit/tehn käsit/tehn
7. keh k T keh k T keh k T keh k T
K 1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass
1. eesti keel eesti keel eesti keel eesti keel inim-ühisk loodusõp inglise keel muusika muusika
2. keh k keh k inglise keel matem matem matem matem inim-ühisk eesti keel
3. tööõpetus matem keh k keh k keh k inglise keel eesti keel matem geograafia
4. loodusõp tööõpetus tööõpetus inglise keel eesti keel eesti keel geograafia geograafia matem
5. tööõpetus tööõpetus eesti keel inglise keel inglise keel bioloogia bioloogia matem
6. kirjandus kirjandus inglise keel füüsika füüsika
7. inglise keel keh k P keh k P keh k P keh k P
N 1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass
1. eesti keel eesti keel inglise keel eesti keel muusika muusika geograafia vene keel vene keel
2. eesti keel matem muusika muusika inglise keel vene keel vene keel bioloogia eesti keel
3. muusika muusika matem inglise keel kirjandus kirjandus loodusõp vene keel vene keel
4. matem inimeseõp inimeseõp eesti keel matem matem matem inglise keel keemia
5. eesti keel eesti keel matem loodusõp inglise keel kirjandus kirjandus matem
6. seto k seto k inglise keel keemia kirjandus
7. muusika inglise keel inglise keel
R 1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass
1. eesti keel eesti keel seto k seto k eesti keel matem matem matem bioloogia
2. matem eesti keel eesti keel loodusõp matem eesti keel ajalugu ajalugu matem
3. keh k keh k matem matem ajalugu ajalugu vene keel kirjandus füüsika
4. seto k seto k keh k keh k keh k loodusõp eesti keel eesti keel ajalugu
5. eesti keel keh k T P keh k T P keh k T P keh k T P