Meremäe Kool

Ettevõtlik ja innovaatiline

Meremäe Kool otsib abiõpetajat

Avaldatud 09/11/2020

Abiõpetaja töökuulutus

Meremäe Lasteaia Obinitsa liitrühm otsib õpetaja abi

Avaldatud 06/10/2020

Lasteaia õpetaja abi töökuulutus

Meremäe Kooli Perepäev

Avaldatud 19/09/2020

Meremäe Kooli Perepäeva poster

Kooli tegevusplaan seoses COVID-19 leviku tõkestamise ning sellele reageerimisega

Avaldatud 31/08/2020

Kooliaasta algab peaaegu tavapärastes oludes, kuid me peame silmas pidama seda, et koroonaviirus ei ole kadunud ning ilmselt saab selle levik seoses lasteasutuste avamise ning puhkuste lõppemisega jälle hoogu. HTM ning Terviseamet toonitavad, et uuest õppeaastast kõigi koolide sulgemist kevadisel kujul nii äkitselt ei tule, kuna teame viirusest ning selle levikust rohkem.

Noorema õppeastme õpilased ning koolieelse õppeasutuse lapsed tunduvad olevat viirusele vähem vastuvõtlikud ning põevad seda kergemini, seetõttu reageerime põhikoolis ning lasteaias viiruse arengutele küll valvsalt, kuid püüame ennetustegevuse käigus tagada lastele võimalikult normaalse elurütmi.

Paljudele küsimustele ei ole etteantud lahendusi, kuna olukord on uus kõigile ning tuleb leida tasakaal ennetamise, reageerimise ning rahaliste ja inimressursside olemasolu vahel.

Mida meie koolis ja lasteaias saame teha?

  • Tagada isikukaitsevahendid. Koolis on olemas kätepesukohad, desovahendid ning vajadusel maskid. Kui teie meelest peaks teie laps kandma maski, siis palun teavitage klassijuhatajat.
  • Viibida võimalikult palju väljas, nii tundides kui ka vahetundides.
  • Hoida omavahel distantsi.
  • COVID-19 sümptomitega last ei võeta ei kooli ega lasteaeda. Kui lapsel on allergiline nohu, siis palume lapsevanema käest arstitõendit ning vastutust selle eest, et vanem eristab kodus allergilise nohu muust ning toimetab vastavalt. Sümptomitega laps on kodus kuni sümptomite kadumiseni.
  • Kui lapsel testitakse COVID-19, siis jääb laps koju. Tuleb vältida …

Stuudiumi koolitus

Avaldatud 27/08/2020

Tere kallid lastevanemad!

Meie kool läheb sel aastal e-Kooli süsteemi pealt üle STUUDIUMILE. Oleme seda mõnda aega kaalunud ning tagasiside näitab, et Stuudiumis saab paremini suhelda, anda koduseid ülesandeid ning saada neile tagasisidet, kasutada kujundavat hindamist ning hoida silm peal kooli üritustel jne. Ühesõnaga, hakkame koos kasutama uut ning kasulikku programmi, mis tagab parema suhtluse ning efektiivsema õppetöö ka siis kui õpilane ja õpetaja mingil põhjusel ühes ruumis viibida ei saa.

Stuudiumi kasutamiseks saab sinna erinevatel moodustel sisse logida. Andmed on üle kantud e-koolist. Jooksvatele küsimustele saab vastusel Stuudiumi enda lehekülje siseselt, aga kui vaja personaalsemat abi, siis meie Stuudiumi administraator on hetkel kooli IT- inimene Kevin Lumik (kevin.lumik@gmail.com) juhuks kui tekib vastusteta küsimusi või ei saa näiteks ennast sisse logida.

Lisaks korraldame Stuudiumi ülevaatliku koolituse koolimajas arvutiklassis 31.august kell 18 ning 1.sept kell 11.45 peale aktust neile, kel veidi rohkem abi vaja. Ootame teid õppima ja siis loovalt kasutama!

Elevusega,
Fee

Facebook Icon