MK Logo Meremäe Kool

Ettevõtlik ja innovaatiline

Meremäe Kool soovib kõigile häid pühi ja head uut aastat

Avaldatud 23/12/2020

Jõulukaart

Ajutised muudatused Meremäe Kooli töös

Avaldatud 16/12/2020

Setomaa Vallavalitsus annab teada, et Terviseametilt saadud info kohaselt, on Meremäe Kooli personali hulgas COVID-19 positiivne töötaja ning lähikontaktsete ring lai.

Laste ja töötajate tervise kaitseks ning koroonaviiruse leviku tõkestamiseks, tehakse Terviseameti soovitusel ja Setomaa Vallavalituse korraldusel Meremäe Kooli töös järgmised muudatused:

Meremäe Kooli kõik õpilased on alates 16.12.2020 kuni 23.12.2020 (kaasa arvatud) täielikult distantsõppel ja kõik kooli õpilased on suunatud eneseisolatsiooni. Distantsõppes osalemine on õpilastele kohustuslik! Õppetöö korralduse osas annab kool täpsemat informatsiooni e-päeviku (Stuudiumi) kaudu.

OLULINE INFO:

Viiruse edasise leviku tõkestamiseks on väga tähtis ja oluline, et Meremäe Kooli õpilased püsiksid eelmärgitud eneseisolatsiooni perioodil kodus ega liiguks ringi rahvarohketes kohtades, sh ei võtaks osa ka huvihariduse või huvitegevuse tegevustest või muudest ühistegevustest. Samuti on oluline, et eneseisolatsiooni suunatud õpilased, isegi kui nad terved on, ei puutuks eneseisolatsiooni perioodil s.o 16.12.2020 – 23.12.2020 kokku riskigruppi kuuluvate vanemaealiste ja kroonilisi haigusi põdevate pereliikmete ning lähisugulastega, sest COVID-19 nakkushaiguse maksimaalne peiteperiood on 14 päeva alates lähikontaktist.

Vallavalitsus tuletab meelde ja paneb inimestele südamele, et haiguse leviku tõkestamiseks saab igaüks anda olulise panuse käitudes vastutustundlikult ning hoolivalt. Haigussümptomite ilmnemisel tuleb koheselt jääda eneseisolatsiooni ning võtta edasiste käitumisjuhiste saamiseks ühendust oma perearstiga.


Erakorraline tunniplaan

Avaldatud 13/12/2020

Erakorraline tunniplaan

Noorte Ettevõtjate Laat

Avaldatud 10/11/2020

Noorte Ettevõtjate Laada poster

Meremäe Kool otsib abiõpetajat

Avaldatud 09/11/2020

Abiõpetaja töökuulutus

Facebook Icon